Medicinsk Laser: Low Level Laser Therapy, PBM – PhotoBioModulation

Med medicinsk laser har man behandlat människor i över 30 år med stora framgångar. Nu de senaste åren har det kommit stort på djur och framförallt på häst och hund.

Laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Detta ljus stimulerar cellernas membran och mitokondrierna som omvandlar ljuset till energi  som i sin tur påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulationen i blodet och utsöndring av endofin, kroppens smärtstillande, och oxytozin, kroppens lugn och ro hormon. Ljuset kan tränga ner längre i mjukvävnaden än vad man kan uppnå vid massage.

Laserbehandling är en smärtfri och riskfri behandlingsform. Hunden kan precis som med massage få lite ont direkt efter detta för att läkningsprocessen har tagit fart, det avtar efter ca ett dygn men den kan också bli smärtlindrad direkt efter en behandling. Var noga med att hunden inte överbelastar skadan utan får vila ca 24 timmar. Oftast så blir hunden avslappnad och lite trött.

Med en laserbehandling kan man i vissa fall reducera konvalescenstiden med så mycket som 50%.

Medicinsk laser används i behandling av: 

Stresspunkter, artroser, ödem, ligamentsskador, frakturer, diskbråck, belastningsskador, nack och ryggbesvär, hot spots, spondylos, inflammationer tex öron, senskador, muskelinflammationer, muskelbristningar, gallor, triggerpunkter.

1-SAM_4914

Vid tidsbeställning eller frågor välkomna att höra av er.

thor laserimages

Jag är certifierad laser terapeut, behandlar både djur och människor. Jag jobbar med THOR Laser och Powe Laser från Svenska Laser Agenturen.

1-image001